ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บางมะฝ่อ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 18 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256252,78454,58972,90983,40248,21262,03379,81379,31079,85577,65350,810-741,370
256143,06741,08753,46278,74268,59757,94853,99451,69935,31847,818108,431146,069786,232
256025,11953,605103,370101,60296,48968,01487,53713,5212,5123,1244,8236,898566,614
ยอดยกมาตั้งแต่ 13 ก.ย. 2553 ถึง 31 ธ.ค. 2559   997,499
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,091,715
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2553
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี