ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บางมะฝ่อ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 25 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256381,32788,692----------170,019
256252,78454,58972,90983,40248,21262,03379,81379,31079,85577,65370,19572,075832,830
256143,06741,08753,46278,74268,59757,94853,99451,69935,31847,818108,431146,069786,232
ยอดยกมาตั้งแต่ 13 ก.ย. 2553 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,564,113
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,353,194
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2553
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี