หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน บร ๖๖๗๐ นว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2