หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 9203 นว หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8