หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล บางมะฝ่อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
ข้าวแช่
ของดีขึ้นชื่อของตำบล
วัดบางมะฝ่อ
พิพิธภัณฑ์วัดบางมะฝ่อ
เทศบาลตำบล
บางมะฝ่อ
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
Bangmafor Municipality
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : บางมะฝ่อ สานต่อวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ริเริ่มพัฒนาเชิงรุก ประชาชนมีสุข อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
 
 


ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 9 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 40 
ประกาศเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 3 
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลบางมะฝ่อร่วมบริจาคโลหิต [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 9 
อบต.หาดสูง ประกาศ เรื่อง แจ้งผู้ใช้้ำรับเงินค่าประกันมาตรน้ำชั่วคราวคืน [ 1 ธ.ค. 2567 ]    อ่าน 53 
ทต.โกรกพระ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโกรกพระ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ต.ค. 2567 ]    อ่าน 43 
อบต.ห้วยร่วม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองเต่า พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.สระทะเล ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้หูดับและโรคเมลิออยด์ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 23 
อบต.ห้วยร่วม รายการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.บางม่วง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเลิอกสร [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 87 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 555 เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.เกยไชย O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
วัดดงชะพลู
   
 
ข้าวแช่
ผลิตภัณฑ์จักสานพื้นบ้าน
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
 
   
 
นว 0023.5/173 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai  [ 6 ก.พ. 2567 ]  
นว 0023.5/29 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 16 ม.ค. 2567 ]  
นว 0023.5/1997 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 12 ธ.ค. 2566 ]  
นว0023.5/1815 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 พ.ย. 2566 ]  
นว 0023.5/1694 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 จากระบบ New GFMIS Thai  [ 12 ต.ค. 2566 ]  
นว 0023.5/1662 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 5 ต.ค. 2566 ]  
นว0023/.51543 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
นว 0023.2/ว15852 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖  [ 17 ก.ค. 2566 ]  
0023.5/1238 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 ก.ค. 2566 ]  
นว 0023.2/ว.14599 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 11 ก.ค. 2566 ]  


      
  ท่านต้องการให้ ทต.บางมะฝ่อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม 
 


โครงการพัฒนาผู้สูงอายุให้สุขกาย สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า พึ่งพาตนเองได้ [ 26 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 8 


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผ [ 25 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 9 


ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2567และรับฟั [ 19 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 20 


กิจกรรมมอบรถเข็นชนิดโยกให้กับผู้พิการเพื่อใช้ไปประกอบอาชีพ ม.5 ต.บางมะฝ่อ 19 ม.ค [ 19 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 20 


การประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุนชนเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ ครั้งที่ 1 ประจำปี [ 18 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 20 


RE-X-RAY การจัดทำถังขยะเปียกฯ และเตรียมความพร้อมรองรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายน [ 17 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 14 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะ [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาเช่าเวที,เช่าเต็นท์,เช่าเครื่องเสียง ตามโค [ 15 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาเช่าเวที,เช่าเต็นท์,เช่าเครื่องขยายเสียง ต [ 11 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโ [ 11 ม.ค. 2567 ]

 
สอบถามเรื่องการย้ายที่อยู่มาในตำบลบางมะฝ่อ ของผู้สูงอายุ (9 ก.พ. 2567)    อ่าน 13  ตอบ 1  
อยากได้รถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (21 มี.ค. 2565)    อ่าน 2789  ตอบ 4  
การบุกรกทางสาธารณะประโยชน์ (21 มี.ค. 2565)    อ่าน 1164  ตอบ 4  
การติดตั้งฟอร์นสารบรรณ ๑๓ ฟอร์น และการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยขณะพิมพ์ (11 ธ.ค. 2564)    อ่าน 20917  ตอบ 16  
น้ำท่วมประชาชนเดือดร้อน (16 พ.ย. 2563)    อ่าน 1553  ตอบ 1  
การทำงานเชิงรุก เรื่อง โรคติดต่อโควิช (23 มี.ค. 2563)    อ่าน 850  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ส.ค. 2559)    อ่าน 11125  ตอบ 17  
อวยพรปีใหม่ จากใจนายกทวี (28 ต.ค. 2556)    อ่าน 5124  ตอบ 2  
ทำไมไม่อยากจะใช้งบประมาณเพื่อประชาชน (เอาไว้เพื่อใคร) (27 ต.ค. 2556)    อ่าน 6967  ตอบ 44  
รับฟังทุกปัญหาถามตอบทุกประเด็นจากใจนายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ (27 ต.ค. 2556)    อ่าน 2875  ตอบ 6  
ขอให้เปิดเผยคะแนนผู้สอบข้อเขียนของทุกคน (26 ต.ค. 2556)    อ่าน 2368  ตอบ 1  
ตำแหน่งงาน (26 ต.ค. 2556)    อ่าน 2952  ตอบ 8  
อยากให้ติดตั้งไฟเพิ่ม (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 4656  ตอบ 23  
ฟังเพลงผ่านเนต ผ่อนคลาย ระหว่างทำงาน (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 2873  ตอบ 2  
ขอถาม(แทน)ประชาชน (24 มี.ค. 2556)    อ่าน 2800  ตอบ 12  
อยากได้รถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (30 ส.ค. 2555)    อ่าน 2219  ตอบ 1  
ตำแหน่งงาน (10 ส.ค. 2555)    อ่าน 2291  ตอบ 2  
น้ำท่วมเหนื่อยไหมคะนายกทวี (2 ส.ค. 2555)    อ่าน 2308  ตอบ 6  
จะออกเวปสักทีไม่โชว์รูปบุคคลากรดีดีครับทตบางมะฝ่อ (27 เม.ย. 2555)    อ่าน 2529  ตอบ 4  
อะไรก็ชมรม (12 เม.ย. 2554)    อ่าน 2312  ตอบ 3  
 
 
 
E-Service
ขอใช้ห้องประชุม
ขอใช้เต็นท์
ขอใช้รถน้ำ
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-785-2456
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 60170 โทรศัพท์ : 056-883-639 โทรสาร :056-883-638  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ  
จำนวนผู้เข้าชม 14,424,782 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution  
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10