หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล บางมะฝ่อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
ข้าวแช่
ของดีขึ้นชื่อของตำบล
วัดบางมะฝ่อ
พิพิธภัณฑ์วัดบางมะฝ่อ
เทศบาลตำบล
บางมะฝ่อ
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
Bangmafor Municipality
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : บางมะฝ่อ สานต่อวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ริเริ่มพัฒนาเชิงรุก ประชาชนมีสุข อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
 
 


โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอ [ 28 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ. [ 23 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 32 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างปราสาทรวงข้าว [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 114 
อบต.ท่าตะโก ข่าวประชาสัมพันธ์ : e-book แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
อบต.สร้อยละคร 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ตาคลี ภาพและกิจกรรม สปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและช่างผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจรับงานโครงการก่อส [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมตาบง โครงการบริการสัญจร จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทั่วไป [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง ร่วมใจจัดการขยะสร้างชุมชนยั่งยืนด้วย 3Rs [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
วัดดงชะพลู
   
 
ข้าวแช่
ผลิตภัณฑ์จักสานพื้นบ้าน
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว8964 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3927  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) สน.คท. มท 0808.3/ว3952  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว8963  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3947 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3929 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
 
   
 
นว0023/.51543 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
นว 0023.2/ว15852 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖  [ 17 ก.ค. 2566 ]  
0023.5/1238 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 ก.ค. 2566 ]  
นว 0023.2/ว.14599 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 11 ก.ค. 2566 ]  
นว0023.2/214601 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 11 ก.ค. 2566 ]  
นว0023.2/ว13126 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหารบีิหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 20 มิ.ย. 2566 ]  
นว 0023.2/ว13128 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 20 มิ.ย. 2566 ]  
นว 0023.5/1003 การส่งเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 9 มิ.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/737 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว10283 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 3 พ.ค. 2566 ]  


      
  ท่านต้องการให้ ทต.บางมะฝ่อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม 
 


เทศบาลตำบลบางมะฝ่อดำเนินงานโครงการลงหินคลุก ถนนสายคลองบางช้างใหญ่ หมู่ที่ 1 [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 0 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรโครง 1 อปท. [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 26 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ งานบริหารงานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล จัดโคร [ 21 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 4 


ดำเนินการตามคำร้องตัดต้นไม้ที่โค่นขวางทางจราจร หมู่ที่ 3 ตามคำร้องของประชาชน หมู [ 21 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 0 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ ใส่ใจ รักษ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 4 


งานกองช่าง เทศบาลตำบลบางมะฝ่อดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ ถนนเส้น หมู่ที [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 1 


เทศบาลตำบลบางมะฝ่อดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสะพานปากคลองถึงริมเขื่อนเรียงหิน หมู่ที่ [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 2 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้ [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 0 


งานบริหารงานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ จัดการประชุมเพื่อขอผ่านค [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 0 
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการลงหินคลุก ถนนสายคลองบางช้างใหญ่ หมู่ที [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธ [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบป [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอาจพัฒนา หมู่ที่ 5 ร [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างศูนย์ถ่ายทอด หมู [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเ [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเ [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการเทพื้นลานจอดรถหลัง [ 23 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]

 
อยากได้รถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (21 มี.ค. 2565)    อ่าน 2690  ตอบ 4  
การบุกรกทางสาธารณะประโยชน์ (21 มี.ค. 2565)    อ่าน 1030  ตอบ 4  
การติดตั้งฟอร์นสารบรรณ ๑๓ ฟอร์น และการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยขณะพิมพ์ (11 ธ.ค. 2564)    อ่าน 20763  ตอบ 16  
น้ำท่วมประชาชนเดือดร้อน (16 พ.ย. 2563)    อ่าน 1463  ตอบ 1  
การทำงานเชิงรุก เรื่อง โรคติดต่อโควิช (23 มี.ค. 2563)    อ่าน 783  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ส.ค. 2559)    อ่าน 11022  ตอบ 17  
อวยพรปีใหม่ จากใจนายกทวี (28 ต.ค. 2556)    อ่าน 5005  ตอบ 2  
ทำไมไม่อยากจะใช้งบประมาณเพื่อประชาชน (เอาไว้เพื่อใคร) (27 ต.ค. 2556)    อ่าน 6765  ตอบ 44  
รับฟังทุกปัญหาถามตอบทุกประเด็นจากใจนายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ (27 ต.ค. 2556)    อ่าน 2807  ตอบ 6  
ขอให้เปิดเผยคะแนนผู้สอบข้อเขียนของทุกคน (26 ต.ค. 2556)    อ่าน 2297  ตอบ 1  
ตำแหน่งงาน (26 ต.ค. 2556)    อ่าน 2878  ตอบ 8  
อยากให้ติดตั้งไฟเพิ่ม (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 4548  ตอบ 23  
ฟังเพลงผ่านเนต ผ่อนคลาย ระหว่างทำงาน (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 2804  ตอบ 2  
ขอถาม(แทน)ประชาชน (24 มี.ค. 2556)    อ่าน 2740  ตอบ 12  
อยากได้รถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (30 ส.ค. 2555)    อ่าน 2045  ตอบ 1  
ตำแหน่งงาน (10 ส.ค. 2555)    อ่าน 2234  ตอบ 2  
น้ำท่วมเหนื่อยไหมคะนายกทวี (2 ส.ค. 2555)    อ่าน 2217  ตอบ 6  
จะออกเวปสักทีไม่โชว์รูปบุคคลากรดีดีครับทตบางมะฝ่อ (27 เม.ย. 2555)    อ่าน 2471  ตอบ 4  
อะไรก็ชมรม (12 เม.ย. 2554)    อ่าน 2219  ตอบ 3  
ชมรมคนรักบางมะฝ่อสอบถามนโยบายท่านนายก (14 ม.ค. 2554)    อ่าน 3698  ตอบ 14  
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-785-2456
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 60170 โทรศัพท์ : 056-883-639 โทรสาร :056-883-638  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ  
จำนวนผู้เข้าชม 14,057,253 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution  
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10