หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : “ ใกล้ชิดประชาชน ไม่แบ่งชนชั้น เราทุกคนร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
        
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาประชาชน (ฟรี)  
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พร้อมด้วยเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางมะฝ่อ และชมรม อสม.ตำบลบางมะฝ่อ กำหนดจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาประชาชน (ฟรี) โดยมี นายสุวิทย์ เดชครุฑ (นายอำเภอโกรกพระ) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะหน่วยแพทย์ฯ วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30-15.00 น.ณวัดบางมะฝ่อ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปและตรวจวัดสายตา (แจกแว่นตา) ฟรี ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางมะฝ่อและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือ ดูแล รักษา ผู้ป่วยและผู้รับบริการอื่นๆ ที่อยู่ในเขตชนบทให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ดียิ่งขึ้น โดยให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป และโรคอื่นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 15.41 น. โดย คุณ สุจารีย์ ชัยวรรณะ

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player