หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เพิ่มเติมครั้งที่2) [ 16 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานเพิ่มเติมงบทรัพย์สินเข้าในงบแสดง,ฐานะการเงิน ฯ งบประมาณ พ.ส.2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
งบเงินสะสม ณ วันที่ กันยายน 2563ปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่ายปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2