หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
งบเงินสะสม ณ วันที่ กันยายน 2563ปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่ายปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ เรือง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ เรือง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ข้อมูลรายได้- รายจ่าย รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2