หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสมยศ เกิดนิยม
นายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ
โทร : 081-7852456
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
นายสิทธิชัย ใจเย็น
รองปลัดเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
โทร : 089-9582930
นายบรรณพัฒ เรืองขำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-8420303
นางสาวปาริชาต วงษ์ถวิล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-9320077